இதயத்திருடி -காதல் கவிதைகள்

தமிழ் காதல் கவிதைகள்

என்னவளே பேருந்தில் உன் சீட்டுக்கு மேல் “திருடர்கள் ஜாக்கிரதை” என்ற வாசகம்.
நான் இறங்கிய பின்பு தான் தெரிந்தது நீ திருடி போனது என் இதயத்தை என்று…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.