இது ஒரு தினக் காதல்

காலையில் சூரியன் உதிக்குமோ  இல்லையோ எனக்கு தெரியாது. என்னவளை காண தினமும் உதிக்கிறேன் நான் பேருந்து நிலையத்தில். ஆனால் நீ தான் ஏதோ பார்வையிலே என்னை சுட்டெரிக்கிறாய் !!!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.