இனிய காதல் கவிதைகள் 2018

வாழ்க்கை துணைவி

வறுமையில் கூட வாழ்ந்து காட்டுவேன் வாழ்க்கை துணைவி அவளாக இருந்தால்

பாலைவனமாக இருந்தாலும் பயணம் செய்வேன்  பாதை காட்டுவது அவளாக இருக்க வேண்டும்.

கொசு கடியிலும்  நிம்மதியாய் உறங்குவேன் கனவில் வருவது அவளாக இருக்க வேண்டும்.

கடுமையாய் உழைத்து காத்து கிடப்பேன் ஊதியம் கொடுப்பது அவளாக இருக்க வேண்டும்.

வறுமையில் கூட வாழ்ந்து காட்டுவேன் “வாழ்க்கை துணைவி” அவளாக இருந்தால்.

உன்னையே என் உயிராய்

உன்னை என் உயிராய் இதயத்தில் ஊற்றி வைத்திருக்கிறேன்

கண்ணே உன் கனவுகளை கல்லில் சிலையாய் செதுக்கி வைத்தால் காலத்தின் காலடி சுவடு பட்டு சிதைந்து விடலாம் .

உன் நினைவுகளை காகிதத்தில் கவிதையாய் எழுதி வைத்தால் வான் மகளின் கண்ணீர் பட்டு அழிந்து விடலாம்.

உன் உணர்வுகளை கண்ணீரில் உயிரோவியமாக தீட்டி வைத்தாலும்  மறைந்து விடலாம்.

உன்னை என் உயிராய் இதயத்தில் ஊற்றி வைத்திருக்கிறேன் மரணம் கூட உடலுக்கு தான் உயிருக்கேது ?

இதயத்தை திருடிய குற்றம்

என் இதயத்தை நீ திருடிய குற்றத்திற்காக

என்  இதயத்தை நீ திருடிய குற்றத்திற்காக என் மனம் என்னும் சிறையில் உன்னை ஆயுள் கைதி ஆக்கினேன். தயவு செய்து முன்  ஜாமீன் மட்டும் கேட்டு விடாதே,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.