இனிய காதல் தோல்வி | காதல் பிரிவு கவிதை வரிகள்

அன்பு என்ற ஒன்றை நீ அடைய வேண்டுமானால் காதல் என்ற ஒன்றை நீ உணர வேண்டும்.

அன்பு என்ற ஒன்றை நீ அடைய வேண்டுமானால் காதல் என்ற ஒன்றை நீ உணர வேண்டும்

உன்னை பார்த்ததும் பேச நினைக்கும் என் உதடுகளின் ஏக்கத்தை விட மேன்மையானது என் மனதின் மௌன மொழிகள்.

உன்னை பார்த்ததும் பேச நினைக்கும் என் உதடுகளின் ஏக்கத்தை விட மேன்மையானது என் மனதின் மௌன மொழிகள்

உயிர் கூட சில நொடிகளில் என்னை விட்டு அகன்று விடும் ஆனால் உன் நினைவுகள் என்னை விட்டு மறையாது   என்றுமே ஆறாத் தழும்பாக அலை பாய்கிறது என் உணர்வுகளில்.

உயிர் கூட சில நொடிகளில் என்னை விட்டு அகன்று விடும் ஆனால் உன் நினைவுகள் என்னை விட்டு மறையாது   என்றுமே ஆறாத் தழும்பாக அலை பாய்கிறது என் உணர்வுகளில்

என்னை உனக்காக மாற்றியதும் நீ தான் இன்று மனம் மாறி என்னை விட்டு பிரிந்து செல்வதும் நீ தான்.

என்னை உனக்காக மாற்றியதும் நீ தான் இன்று மனம் மாறி என்னை விட்டு பிரிந்து செல்வதும் நீ தான்

வேண்டாம் என்று தான் இருந்தேன் விரும்பி வந்து என்னை நீ விரும்ப வைத்தாய் இன்று ஏன்தான் உன்னை விரும்பினோமோ என்று என்னை புலம்ப வைக்கிறாய்

வேண்டாம் என்று தான் இருந்தேன் விரும்பி வந்து என்னை நீ விரும்ப வைத்தாய் இன்று ஏன்தான் உன்னை விரும்பினோமோ என்று என்னை புலம்ப வைக்கிறாய்

உனக்காக எதையும் இழக்கும் இதயம் இருக்கு என்னிடம் இதை தவிர வேறு என்ன எதிர்பார்க்கிறாய் இப்பெண்ணிடம்.

உனக்காக எதையும் இழக்கும் இதயம் இருக்கு என்னிடம் இதை தவிர வேறு என்ன எதிர்பார்க்கிறாய் இப்பெண்ணிடம்

நிஜங்களில் நான் உன்னை விட்டு பிரிந்தாலும் என்றுமே  உன் கண்களுக்கு மருந்தாகவும் உன் கனவுகளுக்கு உரியவனாகவும் இருப்பேன்.

நிஜங்களில் நான் உன்னை விட்டு பிரிந்தாலும் என்றுமே உன் கண்களுக்கு மருந்தாகவும் உன் கனவுகளுக்கு உரியவனாகவும் இருப்பேன்

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.