உன்னை என் கைக்குட்டையாக – காதல் கவிதை

என்றும் உன்னை என் கைகுட்டையாக

என்றும் உன்னை என் கைகுட்டையாக

அன்பே உன்னை என்னுள் அள்ளி  எடுத்து கைக்குட்டையாக மடித்து வைப்பேன். வெயில் வரும்போது வியர்வையால் விடுதலை செய்வேன்

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.