உள்ளம் கவரும் அப்பா கவிதைகள் (தந்தை தமிழ் கவிதை)

நான் எழுதும் தமிழ் கவிதையில் நான் கண்ட மிக சிறந்த மூன்று எழுத்து என் அப்பா அம்மா

நான் எழுதும் தமிழ் கவிதையில் நான் கண்ட மிக சிறந்த மூன்று எழுத்து என் “அப்பா” “அம்மா”.

நம்மிடம் அடுத்தவர் காட்டும் நேசம் கண்டிப்பாக எதையோ எதிர்பார்த்தே நிற்கும் ஆனால் சற்றும் சுயநல நோக்கம் இல்லாமல் எப்போதும் நம் நலனை விரும்பும் நலன் விரும்பி நம் அப்பா

நம்மிடம் அடுத்தவர் காட்டும் நேசம் கண்டிப்பாக எதையோ எதிர்பார்த்தே நிற்கும் ஆனால் சற்றும் சுயநல நோக்கம் இல்லாமல் எப்போதும் நம் நலனை விரும்பும் நலன் விரும்பி நம் “அப்பா”.

தந்தையின் கடல் அளவு கோபம் கூட நொடிப்பொழுதில் அடங்கி விடுகிறது தன் மகளின் சிறு கண்ணீர் துளிகளில்

தந்தையின் கடல் அளவு கோபம் கூட நொடிப்பொழுதில் அடங்கி விடுகிறது தன் மகளின் சிறு கண்ணீர் துளிகளில்.

அம்மாவின் பாசம் கருணையில் தெரியும் அப்பாவின் பாசம் அவரது கடமையில் புரியும்

அம்மாவின் பாசம் கருணையில் தெரியும் அப்பாவின் பாசம் அவரது கடமையில் புரியும்.

தன் குடும்ப நலனில் அதிக அக்கறை கொண்டதன் தாக்கமே தந்தையின் கோபம் சற்று யோசித்து பார்த்தால் அவரின் கோபத்திலும் நியாயம் கலந்து இருக்கும்

தன் குடும்ப நலனில் அதிக அக்கறை கொண்டதன் தாக்கமே தந்தையின் கோபம் சற்று யோசித்து பார்த்தால் அவரின் கோபத்திலும் நியாயம் கலந்து இருக்கும்.

நான் தெய்வத்திடம் வேண்டினேன், "என் அப்பாவை போல என்னை பார்த்து கொள்ள ஒரு கணவன் தேவை...!" தெய்வம் சொன்னது, "மிகவும் பேராசை கொள்கிறாயே என்று

நான் தெய்வத்திடம் வேண்டினேன், “என் அப்பாவை போல என்னை பார்த்து கொள்ள ஒரு கணவன் தேவை…!” தெய்வம் சொன்னது, “மிகவும் பேராசை கொள்கிறாயே  என்று…!”.

அப்பா என்ற ஒன்றின் இலக்கணத்தில் அன்பு, பாசம், பரிவு, நேசம், செல்லம், வெகுளித்தனம் என இவை அனைத்தும் அடங்கி விடும்

அப்பா என்ற ஒன்றின் இலக்கணத்தில் அன்பு, பாசம், பரிவு, நேசம், செல்லம், வெகுளித்தனம் என இவை அனைத்தும் அடங்கி விடும்.

எனக்கு முன்பே பூமியில் பிறந்து, என்னை காக்க வேண்டி அவரின் மகளாக பெற்று எடுத்து, என்னை கண்ணில் வைத்து தாங்கும் தேவதூதன் என் செல்ல அப்பா

எனக்கு முன்பே பூமியில் பிறந்து, என்னை காக்க வேண்டி அவரின் மகளாக பெற்று எடுத்து, என்னை கண்ணில் வைத்து தாங்கும் தேவதூதன் என் செல்ல “அப்பா”.

நீங்கள் என்னை பார்த்து கொள்ளும் விதம் போல் நானும் உங்கள் கடைசி காலத்தில் பார்த்து கொண்டு என் நன்றியை செலுத்துவேன் ஆருயிர் தந்தையே

நீங்கள் என்னை பார்த்து கொள்ளும் விதம் போல் நானும் உங்கள் கடைசி காலத்தில் பார்த்து கொண்டு என் நன்றியை செலுத்துவேன் ஆருயிர் தந்தையே.

சிறந்த தகப்பன் என்பவன் தன் வாழ்க்கையில் சந்தித்த தடுமாற்றங்களையும், அனுபவங்களையும் தன் பிள்ளை சந்திக்க கூடாது என்று நினைப்பவன்

சிறந்த தகப்பன் என்பவன் தன் வாழ்க்கையில் சந்தித்த தடுமாற்றங்களையும், அனுபவங்களையும் தன் பிள்ளை சந்திக்க கூடாது என்று நினைப்பவன்.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.