என்னவளின் காதல் பிரிவு கவிதைகள்

காதல் தோல்வி கவிதை,,காதல் பிரிவு கவிதை

கனவுகளில் கூட என்னவளை என்னால் தொட முடியவில்லை அங்கேயும் வெறுப்பை தான் உமிழ்கிறாள் அவள் பிரிவில் என்னை தவிக்க விடுகிறாள்…!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.