என் இன்றைய பயணம்

அடித்து பிடித்து ஏறி அமர்ந்த பேருந்தின் ஜன்னல் ஓர இருக்கையுடன் சேர்த்து பெய்த இடைவிடாத மழையும் என் இன்றைய பயணத்தை இனிமையாக்கி விட்டது !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.