என் முத்தான 10 பெண் கவிதைகள்

பெண் நடமாடும் தெய்வம்

பெண் ஒரு நடமாடும் தெய்வம்

நாள் முழுவதும் சக்கரம் போல் ஓயாமல் சுழன்று வேலை செய்து வரும் பெண்கள் அனைவருமே போற்றப்பட வேண்டிய நடமாடும் தெய்வம் தான்.

பெண் தேவதைகள்

அம்மா என் பெண் தேவதை

யார் சொன்னது பெண் தேவதைகள் நேரில் இல்லையென்று இதோ காண்கிறேன் நான் தினமும் என் அம்மாவின் உருவத்தில்.

ஆண் பெண்

தனக்கு பிடித்த பெண்ணிடம் எப்போதும் மனம் விட்டு பேச நினைப்பது தான் ஆண்கள் குணம். தனக்கு பிடித்த ஆணிடம்  தினமும் மனதோடு பேச விருப்பப்படுபவது தான் பெண்ணின் குணம்.

தனக்கு பிடித்த பெண்ணிடம் எப்போதும் மனம் விட்டு பேச நினைப்பது தான் ஆண்கள் குணம். தனக்கு பிடித்த ஆணிடம்  தினமும் மனதோடு பேச விருப்பப்படுபவது தான் பெண்ணின் குணம்.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.