காதலியை பற்றி ஒரு காதலனின் வர்ணிப்பு என் கற்பனைக்கு

தத்தளிக்கிறது மனது. அடைய துடிக்கிறது வயது. திரட்டுகிறது உன் தேடல். துரத்துகிறது உன் முகம். ஈர்த்து போடுகின்றது உன் ஈர்ப்பு விசை. உன் நினைவிலே நான் சமர்ப்பணம். நீ என்று உணர்வாய் என் காதலை. இப்படிக்கு விழிகளில் விடைகளுக்காக என்றும் இவன் !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.