காதல் ஓர் பரிதவிப்பு

என் ஆருயிரே.  உன்னை பார்த்ததும் என் மனதில் எதோ ஒரு படபடப்பு.
வார்த்தைகளில் சொற்கள் இல்லை மிகவும் பரிதவிக்கிறேன். நீ என்னை என்னவென்று நினைப்பாயோ என்று !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.