காதல் தவிப்பு ஓர் மௌன வரிகள்

உயிரில் கலந்த நீ என் மனதின் தவிப்புகளை உணர மாட்டாயா இல்லை உணர முடியாதது போல் நடிக்கிறாயா என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஏன் இந்த மௌனம் என்று எனக்கு புரியவில்லை எவ்வளவு நாட்கள் இப்படியே இருப்பாய் என நானும் பார்க்கிறேன்

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.