காதல் தோல்வி கவிதைகள் (காதல் பிரிவு)

உண்மையான அன்பு ஒருவரிடம் கிடைத்தாலும் இது நிலைக்குமா? என்றும் நீடிக்குமா? என்ற எண்ணத்திலேயே அன்பை  கூட முழுமையாக அனுபவிக்காமல் வாழ்கிறோம் …

உண்மையான அன்பு ஒருவரிடம் கிடைத்தாலும் இது நிலைக்குமா? என்றும் நீடிக்குமா? என்ற எண்ணத்திலேயே அன்பை கூட முழுமையாக அனுபவிக்காமல் வாழ்கிறோம்

பொய்யான  உறவுகளிடம் அன்பு செலுத்திய என் மனம் உண்மையாகவே அன்பு செலுத்துபவர்களிடம் கூட மனம் நம்ப மறுக்கிறது இதுவும் வேசமாக இருக்குமோ என்று …

பொய்யான உறவுகளிடம் அன்பு செலுத்திய என் மனம் உண்மையாகவே அன்பு செலுத்துபவர்களிடம் கூட மனம் நம்ப மறுக்கிறது இதுவும் வேசமாக இருக்குமோ என்று

என் தனிமையின் நிலைமைக்கு  யாரையும் என்னால் குறை கூற முடியவில்லை நானே சரியில்லாத போது அடுத்தவரை குறை கூறி என்ன பயன்?

என் தனிமையின் நிலைமைக்கு  யாரையும் என்னால் குறை கூற முடியவில்லை நானே சரியில்லாத போது அடுத்தவரை குறை கூறி என்ன பயன்

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.