சுகமான காதல் கவிதை வரிகள்

காதல் என்பது வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க இயலாதது. பல பரிமாணங்களில் உலாவி வருவது. உண்மை காதலை உணர்ந்தவருக்கு அது உயிரானது. மெய்யான காதலில் மூழ்கியவர்களுக்கு அது உரிமையானது. காதலை உணராமல் வெறுப்பவர்களுக்கு அது பொய்யானது. ஒரு தலை காதலாக இருப்பவர்களுக்கு அது புதிரானது. காதலே செய்யாமல்  வாழ்பவர்களுக்கு அது விசித்திரமானது. காதலை ஆராய்பவர்களுக்கு அது வினோதமானது. எப்படி இருந்தாலும் காதல் வாழ்வானது சாகும் வரை அள்ள  அள்ள குறையாமல் அளந்து கொண்டே போகும் அளவில்லாதது

காதல் என்பது வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க இயலாதது. பல பரிமாணங்களில் உலாவி வருவது. உண்மை காதலை உணர்ந்தவருக்கு அது உயிரானது. மெய்யான காதலில் மூழ்கியவர்களுக்கு அது உரிமையானது. காதலை உணராமல் வெறுப்பவர்களுக்கு அது பொய்யானது. ஒரு தலை காதலாக இருப்பவர்களுக்கு அது புதிரானது. காதலே செய்யாமல்  வாழ்பவர்களுக்கு அது விசித்திரமானது. காதலை ஆராய்பவர்களுக்கு அது வினோதமானது. எப்படி இருந்தாலும் காதல் வாழ்வானது சாகும் வரை அள்ள  அள்ள குறையாமல் அளந்து கொண்டே போகும் அளவில்லாதது.

வாழ்வில் தோன்றும் உணர்வுகள் பல விதம் என்றாலும் இந்த காதல் மட்டும் வாழ்க்கையின் உயிரில் கலக்கும் ஒரு விதமான அதிசய உணர்வு

வாழ்வில் தோன்றும் உணர்வுகள் பல விதம் என்றாலும் இந்த காதல் மட்டும் வாழ்க்கையின் உயிரில் கலக்கும் ஒரு விதமான அதிசய உணர்வு.

உணர்வுகள் தூண்டப்பட்டு, உண்மையான அன்பினால் அடைகாக்கப்பட்டு, மனதால் வெல்லும் உண்மையான நேசமே காதல்

உணர்வுகள் தூண்டப்பட்டு, உண்மையான அன்பினால் அடைகாக்கப்பட்டு, மனதால் வெல்லும் உண்மையான நேசமே காதல்.

உன் காதல் பார்வையால் நீ பார்க்கும் ஒவ்வொரு நொடியையும் சிற்பமாய் செதுக்குவேன் காதல் கவிதையாய் பெண்ணே

உன் காதல் பார்வையால் நீ பார்க்கும் ஒவ்வொரு நொடியையும் சிற்பமாய் செதுக்குவேன் காதல் கவிதையாய் பெண்ணே!

ஒரு பெண்ணின் முழுமையான அன்பை பெற காதல் ஒன்றே போதுமானதாக அமைகிறது

ஒரு பெண்ணின் முழுமையான அன்பை பெற காதல் ஒன்றே போதுமானதாக அமைகிறது.

நீ விட்டு சென்ற என் காதலுடன் தனிமையில் வாழும் உன் அன்பு காதலி

நீ விட்டு சென்ற என் காதலுடன் தனிமையில் வாழும் உன் அன்பு காதலி.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.