தென்றல் – காதல் கவிதை

மெல்ல சிரித்தது தென்றல்

கள்வன் போல் கதவு திறந்து கன்னம் தட்டி காதல் செய்து மேனி தொட்டு மெல்ல சிரித்தது தென்றல்

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.