நட்பு கவிதை – நண்பர்கள் கவிதை

ஒரு நல்ல நட்பிற்கு வயது என்பது என்றும் தடை இல்லை, காசு பணமும்  முக்கியம் இல்லை, கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பிரிவு வருவது இல்லை, என்றும் மாறாத குணம், உரிமையுடன் பழகும் மனம் இதை விட வேறு ஒன்றும் தேவை இல்லை நண்பன் இல்லையெனில் இந்த உலகில் வாழ்க்கை இல்லை

ஒரு நல்ல நட்பிற்கு வயது என்பது என்றும் தடை இல்லை, காசு பணமும்  முக்கியம் இல்லை, கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பிரிவு வருவது இல்லை, என்றும் மாறாத குணம், உரிமையுடன் பழகும் மனம் இதை விட வேறு ஒன்றும் தேவை இல்லை நண்பன் இல்லையெனில் இந்த உலகில் வாழ்க்கை இல்லை.

ஒரு தூய அன்பிற்கு அடையாளம்  யார் என கேட்டால் என் நண்பன் உன்னை சொல்வேன் பெருமிதமாக

ஒரு தூய அன்பிற்கு அடையாளம்  யார் என கேட்டால் என் நண்பன் உன்னை சொல்வேன் பெருமிதமாக.

ஆயிரம் உறவுகள் என் வசதியை  நாடி வந்தாலும், என்னை  விட்டு  என்றும் விலகாத அறிய பொக்கிஷம் என் நண்பன் நீ

ஆயிரம் உறவுகள் என் வசதியை  நாடி வந்தாலும், என்னை  விட்டு  என்றும் விலகாத அறிய பொக்கிஷம் என் நண்பன் நீ.

ஒரு நல்ல நட்பு ஒன்று இருந்தாலே போதும் நம் வாழ்க்கையின்  கஷ்ட நஷ்டங்கள் கூட நமக்கு காமெடி கலாட்டா  தான்.

வாழ்க்கை என்பது ஒரு காட்டாறு. அதில் இன்னொரு ஜென்மம் நிஜம் என்பது கிடையாது. அப்படி இருந்தாலும்  உன்னை போல நட்பு கிடைக்குமா என்று தெரியாது. இருக்கும் வரை என் நண்பன் உன் முகம் எனக்கு மறக்காது

வாழ்க்கை என்பது ஒரு காட்டாறு. அதில் இன்னொரு ஜென்மம் நிஜம் என்பது கிடையாது. அப்படி இருந்தாலும்  உன்னை போல நட்பு கிடைக்குமா என்று தெரியாது. இருக்கும் வரை என் நண்பன் உன் முகம் எனக்கு மறக்காது.

காதலை விட மிக கொடியது நம்முடன் உயிராய் பழகிய நல்ல நண்பனை இழப்பது.

கால பயணங்கள்  தடுமாறலாம், நாம் கண்டகனவுகள் தவிடு பொடியாகலாம், நினைவுகளின் மாற்றங்கள் நம்மை நிலை குலைய செய்யலாம் ஆனால் நாம் அன்பாய் பழகிய அந்த நாட்கள் "நட்பு" என்ற சக்கரத்தில் இன்னும் உலாவி வந்த வண்ணமே உள்ளது

கால பயணங்கள்  தடுமாறலாம், நாம் கண்டகனவுகள் தவிடு பொடியாகலாம், நினைவுகளின் மாற்றங்கள் நம்மை நிலை குலைய செய்யலாம் ஆனால் நாம் அன்பாய் பழகிய அந்த நாட்கள் “நட்பு” என்ற சக்கரத்தில் இன்னும் உலாவி வந்த வண்ணமே உள்ளது.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.