நிஜங்களும் உன் நினைவுகளும்

நிஜங்களில் சுகமான உன் நினைவுகள்

நிஜங்களில் சுகமான உன் நினைவுகள்

நிஜங்களை விட உன்னுடைய  நினைவுகள் சுகமானது அதனால் தான் என்னவோ நீ இல்லாமல் போனாலும் தினமும் உன் நினைவுகளுடன் வாழ பழகி விட்டேன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.