நிலவு தேவதை

0
4

பெண்ணே !!! உன்னை பார்த்த நொடியில் எண்ணினேன் !!!!
நீ நிலவின் சொந்தமோ என்று !!!
பிறகு தான் தெரிந்தது நீ என்
உயிரின் அங்கம் என்று !!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.