பூக்களும் என்னவளும்

பெண்ணே பூக்களுக்கும் உனக்கும் ஒன்றும்  பெரிய வித்தியாசம் எல்லாம் இல்லை

தினமும் பூத்துக்குலுங்கும் பூக்கள் போல் தான் என்னவள்

தினமும் என் மனதில் பூக்களாய் பூத்து குலுங்குகிறாள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.