வர்ணஜாலமோ

ஆழ்ந்த பெருமூச்சு ஒன்றோடு கடந்து செல்ல தான் முயல்கிறேன் …
சில்லென்ற தென்றலோடு , வண்ண வண்ண பட்டாம்பூச்சிகள் சுற்றித்திரியும் வர்ணஜால வாழ்வென்னும் பாதையில் இடி மின்னல்கள் ஏற்படுத்தி செல்வோர்களை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.