வானவில் ரசிகன்

அழகிய மஞ்சள் நிற வெளிச்சத்தில் திசை மாறி
அடித்த காற்றோடு கரைந்து தான் போனேன்
நான் வானவில்லை ரசித்த படி !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.