காதல் கவிதை, காதல் தோல்வி கவிதைகள்

விடையில்லா விடுகதை- காதல் தோல்வி கவிதை

காதல் என்பது விடையில்லா விடுகதை போல தான் போலும் என் வாழ்க்கையில் …!

அவளிடம் என்னால் விடையை பெற முடியவில்லை கடைசி வரையில்…!

முடிவில் பரிசாக கிடைத்ததது காதல் தோல்வி மட்டுமே…!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.