உறவு கவிதைகள்

விரும்பியவரை வெறுப்பதும் வெறுப்பவரை விரும்புவதும்

வெறுப்பு கவிதை

நம்மில் பலர் இதுபோல் உள்ளனர் போலும்!

விரும்பி வரும் உறவிடம் பேசாமல் அவர்களை

அலட்சியப்படுத்துவதும், விலகிச் … Read More

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com