காதல் கவிதைகள்

இனிய காதல் தோல்வி | காதல் பிரிவு கவிதை வரிகள்

அன்பு என்ற ஒன்றை நீ அடைய வேண்டுமானால் காதல் என்ற ஒன்றை நீ உணர வேண்டும்.… Read More

இணை பிரியா காதல் கவிதை

காதல் உணர்வுகளுடன் என்றும் பிரிவு என்ற ஒன்றை அறியாத மனதை மயக்கும் காதல் கவிதை வரிகள்

உன்னை எண்ணியே நான் நூலாக இளைக்கிறேன், அனுதினமும் உன் காதல் நினைவிலே தவிக்கிறேன்.
நாட்கள் சென்றது … Read More

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com