காதல் தோல்வி கவிதைகள்

இனிய காதல் தோல்வி | காதல் பிரிவு கவிதை வரிகள்

அன்பு என்ற ஒன்றை நீ அடைய வேண்டுமானால் காதல் என்ற ஒன்றை நீ உணர வேண்டும்.… Read More

காதல் தோல்வி கவிதைகள் (காதல் பிரிவு)

உண்மையான அன்பு ஒருவரிடம் கிடைத்தாலும் இது நிலைக்குமா? என்றும் நீடிக்குமா? என்ற எண்ணத்திலேயே அன்பை  கூட … Read More

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com