மழை கவிதைகள்

மழை கவிதை – கவிஞர் சந்திரப்ரியா

தமிழ் மழை கவிதை

விசும்பின் துளிகளாய் வயலில் உன் லீலை…
பசும்புல்லின் தலையாய் நிமிர்தல் நிமித்தமும்
பெய்யெனப் பெய்யாமல் ஏய்த்தல் … Read More

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com